atvise® sdk

Развойна среда за уеб визуализация

Средата atvise® SDK предлага на дистрибуторите и производителите на системи за автоматизация технология, сходна със свойствата на програмируемите логически контролери. Тя от своя страна предлага възможност за безпроблемна визуализация, базирана изцяло в уеб среда. Също така atvise® sdk се предлага в пакет с уеб сървър (runtime) и мощен продукт за разработка.

Изберете между две опции:

Вариант 1

Уеб сървър, портативен и компактен, съвместим с atvise® (Source Code, ANSI-C базиран), който ще бъде интегриран към вашето устройство.

Сега вече имате изцяло уеб базирана визуализация, достъпна за вашите клиенти.

Вариант 2

Допълнително интегриране и безпроблемна работа на средата за разработка atvise® builder. Той представлява мощна среда за разработка към atvise®, който гъвкаво може да ви осигури много възможности за изграждане на системата за визуализация и контрол.

sdk architektur
Let’s do the first step together: a common workshop allows the basic integration and visualizing your system like industry 4.0 provides within a few days.

Основни функции на средата

основни функции на средата

Растерни спрямо векторни изображения

Предимствата на технологията за скалиране и увеличение на изображенията в СКАДА системата, която използва само векторни изображения.
webserver

Уеб сървър

Това решение е базирано на съвместим с atvise® уеб сървър. Той може да бъде конфигуриран от клиента, следвайки инструкциите, или алтернативно чрез базиран на езика ANSI-C atvise® уеб сървър. По този начин задачата е допълнително улеснена. Създаденият runtime ще бъде качен на този сървър, където да бъде достъпнат през какъвто и да е уеб браузър.
инструмент за разработка

Инструмент за разработка

Изпълнен с atvise® конектор

Колко малък може да бъде един webMI Server показва по впечатляващ начин NetLink SCADA конекторът на компанията Hilscher. Тук atvise® е интегриран успешно за да визуализира данните от контролери S7 на SIEMENS.

integration

Безпроблемна интеграция

atvise® SDK предлага завършена платформа за разработка, гарантираща безпроблемна интеграция на платформата за визуализация. Последната от своя страна може да бъде достъпена чрез различни устройства, на които е инсталиран стандартен браузър, без каквито и да е допълнителни ограничения, произтичащи от типа на устройствата или браузъра. Като стандартно за фамилията atvise® продукти, компактен уеб сървър (runtime) може да бъде внедрен в самата система за автоматизация. Също така с atvise SDK kernel на atvise® средата за разработка може да бъде интегриран в съществуващата среда за визуализация.

Средата е сходна с използваните в тази област решения, което значително улеснява специалистите в областта на автоматизацията при изграждането на панелите за визуализация.

Допълнителни функции:

  • Обектно ориентирана параметризация.
  • Възможност за писане на скриптове и команди от страна на клиента.
  • Професионална среда за графичен дизайн, спомагаща създаването на динамични дисплеи.
  • Динамика: предефинирана, отговаряща на динамичността на събитията в системата за автоматизация.
  • Комплексни контроли и виртуални елементи, като например списъци с аларми и история на събитията, създадени като векторни изображения от нулата, вътре в самата среда за разработка.
  • Всички предоставени примерни дисплеи са създадени с помощта на atvise® builder средата и като резултат от това могат да бъдат променяни и аранжирани вътре в нея.
  • Повторна употреба на вече създадени инструменти, контроли и дисплеи.
  • Вграждане на уеб елементи като карти, видео съдържание и мн.др.
  • Пълен уеб достъп: запис на конфигурации, визуализиране на данни в смесен онлайн и офлайн режим, неограничен брой точки при графична визуализация.

Връзка с нас

За връзка с нас относно запитвания, можете да използвате формата за контакти.
w
0877 757 166
ул. Българска легия 10, офис 2
гр. София