atvise® portal

portal EN atvise®
сега и като Облачна услуга

The atvise® portal осигурява защитен достъп през Интернет (частна облачна услуга) до децентрализирани производствени и процесни съоръжения. В основата тук стои възможността за създаване на гъвкави процесни диаграми, панели с измервателни уреди, алармени индикатори, панели за мониторинг и статус на системите, както и лесно администриране на акаунтите на потребителите и техните права.

Изглед на решението
atvise® portal

Изглед на решението atvise portal

Мониторинг и контрол / Допълнителни приходи от предоставяне на данни на потребителите

Почти всички производители и доставчици на услуги в различните сфери на индустрията работят с голямо многообразие от данни, достъпни чрез различните системи, интегрирани към техните съоражения. В зависимост от индивидуалните им нужди, с помощта на atvise® данните могат да бъдат лесно и гъвкаво споделени между отделните звена в системите и/или към техни клиенти и подизпълнители. Чрез възможността за делегиране на различни права на потребителите може да се осигури достъп не само за мониторинг и визуализация, но и за контрол на част от процесите в отделните звена на системите (задаване на референтни стойности, изчистване на сигнали за грешка и мн.др.).

Акценти

  • Позволява работа върху централен уеб сървър при стандартни и нестандартни atvise HMI проекти
  • Възможност за работа с множество потребители: позволява управление на множество клиентски акаунти върху даден сървър (различни вътрешни и външни потребители без взаимен достъп до данните си един към друг, до управлението на акаунтите си и мн.др.)
  • Централизирано управление на гъвкави архитектури с множество йерархични нива
  • Потребителите могат на свой ред да увеличават своето уеб пространство, а чрез интегрираното управление на потребителските акаунти и техните права за достъп – да им генерират индивидуални HMI панели според нуждите и изискванията им
  • Поддържа пълен одит на системата
  • Отделните HMI панели могат да се аранжират и построяват от потребители и клиенти с помощта на atvise® builder
мулти клиент

atvise® portal Within the
atvise® Product Line

atvise® portal Within the atvise® Product Line

Връзка с нас

За връзка с нас относно запитвания, можете да използвате формата за контакти.
w
0877 757 166
ул. Българска легия 10, офис 2
гр. София