СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ

Сградите все повече се нуждаят от интелигентност, а енергийната ефективност е в основата на това. Започвайки с отопление, климатизация, контрол на климата, охлаждане и осветление, включвайки изграждане на системи за сигурност, пожароизвестяване и преминава към управление на енергията.

Нашите технологии за автоматизация записват и анализират всички данни, за да могат да бъдат предприети дългосрочни мерки за оптимизация.

Анализ на повреди, например в отоплителните системи и поддръжката на инсталациите, също са ключови въпроси, на които трябва да бъде обърнато внимание.

Можем да предложим решения за:

– Офисни и административни сгради;
– Производствени помещения и складове;
– Търговски центрове;
– Публични сгради;
– Хотели.

Нашите компетенции:

– Проектиране;
– Управление на осветление;
– Управление и интеграция на системи за – отопление, вентилация и климатизация;
– Room автоматизация;
– Енергиен мениджмънт

Интересни факти:

– 42% от използваната енергия в световен мащаб се потребява от сградите;
– 50% от използваната енергия в сградите се губи заради липсата на ефективна система за сграден мениджмънт;
– Само 25% от разходите на една сграда са свързани с капиталови разходи, докато 75% от разходите се използват за експлоатация на сградата през целият и жизнен цикъл;
– В развитите икономики се очаква поне половината от вече изградените сгради да се използват през 2050 година;
– Само 20% от мениджърите управляващи сгради използват 80% от възможностите на техните системи за сграден мениджмънт;
– 30% от енергията използвана в сградите се губи.

Връзка с нас

За връзка с нас относно запитвания, можете да използвате формата за контакти.
w
0877 757 166
ул. Българска легия 10, офис 2
гр. София