Архитектура

Гъвкавата atvise® архитектура позволява лесно внедряване на широка гама проекти. Стартирайте с локални визуализации на уеб сайт, стандартни SCADA проекти, йерархично структурирани мулти SCADA проекти. Всичко това вече е многократно реализирано с помощта на atvise®.

Матрица на решенията

solution matrix mitPortal

Вградени HMI (SDK) / SCADA

Системата slim server на atvise® HMI (webMI) работи върху PLC контролери и панели, като също така се предлага и като завършено SDK решение.

SCADA – та на atvise® може да бъде инсталирана върху мощни IPC или PLC контролери.

Допълнителен хардуер

Решение за затворени системи: Просто добавете компактния хардуер (т.нар. atvise® box) и получавате същата функционалност като тази на специализираните ни системи.

SCADA през OPC (UA) сървър

Класическа конфигурация: PLC със OPC (UA) и компютър, върху който работи atvise® SCADA системата.

Решение с портал за достъп

Осигурява на клиентите от различните индустрии (Електроразпределение, машиностроене, производство, сервизни компании и т.н.) достъп до децентрализираните им обекти през интернет.

Общ преглед

Почти всичко е възможно

Данните от различните източници могат да бъдат събрани и обработени, което допълнително да се опрости с помощта на нашето обектно ориентирано проектиране (Vertical.Objects). Възможността за скалиране е осигурена чрез нашата pure web технология, което прави възможна визуализацията на различни по вид устройства с различни браузъри.

Пример за atvise® приложена топология – контрол и мониторинг на всички нива

Първо ниво

На най – ниското ниво на вградената HMI (webMI) се интегрира към PLC контролер. Тя разбира се ще работи върху този контролер, ако възможностите му го позволяват. При определени случаи, когато възможностите на PLC контролера са слаби, може да се добави мощният atvise® box към топологията. При необходимост от добавяне на повече допълнителни нива на топологията, възможността за достъп до всички тях се подсигурява благодарение на изградената atvise® структура, която позволява лесно разширяване и скалиране.

multiscada schema 2014

Първо и второ ниво

На второто ниво, atvise® scada влиза в действие и позволява управление и мониторинг на различните процеси и техните функции, включително генериране на аларми, запис на събития, генериране на трендове и графики.
multiscada schema 2014 level 2

Завършена топология, в която множество производства и процеси са събрани заедно

Тук нужната функционалност на залата за управление е реализирана, отдалечения контрол и сервизиране е изграден, както и възможностите за допълнителен мениджмънт на системите – КиП, енергиен мениджмънт и т.н.
multiscada schema 2014 level 3

Връзка с нас

За връзка с нас относно запитвания, можете да използвате формата за контакти.
w
0877 757 166
ул. Българска легия 10, офис 2
гр. София