Vertical.Objects.

Обектно-ориентираният инженеринг заменя списъците с данни.

„Vertical.Objects“ показва колко лесно и естествено нивото на автоматизация и нивото на визуализация работят съвместно въз основа на стандарта OPC UA.

Това позволява безпроблемно обектно-ориентиран инженеринг на различни нива и с различни доставчици на оборудване. Ето защо инженерният процес не само че е опростен, но и някои операции са премахнати напълно.“

Michael Haas, член на OPC Europe Консултативен съвет,
президент на  OPC Foundation Austria

Всичко е толкова просто

atvise® е реализирана въз основа на стандарта OPC UA, който освен другото дефинира стандартизиран, вертикален, обектно-ориентиран инженеринг. Интелигентната концепция за обект и тип намалява усилията за програмиране, тя е по-структурирана, по-компактна и следователно по-лесна за четене и прави много по-лесно пускането в експлоатация и поддръжката.

Също така съществуващите проекти и приложения, базирани на списъци с данни работят гладко заедно с atvise®, тъй като нашите продукти предлагат огромни предимства при програмирането. Разглеждането и копирането на съдържанието на контролера е толкова просто и се извършва с няколко кликвания на мишката.

Процедура:

В стъпки:

Стъпка 1:

Прехвърляне на типовете обекти от контролера в проект на atvise®, където могат да се добавят аларми, исторически данни и скриптове.

Стъпка 2:

Прехвърлете всички данни от контролера с лесни стъпки.

Стъпка 3:

Променливите могат да бъдат добавени към визуализацията чрез влачене и пускане.

Предимства

  • С atvise®, обектите и типовете могат да се показват автоматично 1:1.
  • По-малко инженеринг и следователно по-малко грешки при разработването и изпълнението.
  • Без двойни списъци.
  • Без загуба на време за импорт и експорт на променливи.
  • Споделените променливи са винаги актуални.