Драйвери и свързаност

OPC унифицирана архитектура (UA)

Тъй като atvise® са базирани върху съвременни стандарти, atvise® scada предлага OPC UA унифициран интерфейс с всичките му предимства. PLC производителите, които вече предлагат OPC UA като интерфейс или тези, които са в процес на интегрирането му, като например Bachmann, Bosch-Rexroth, Beckhoff, Phoenix Contact, ABB, Mitsubishi, Siemens as well as B&R, лесно могат да се сдобият с модерна SCADA система.

Също така много от стандартните OPC сървър производители използват OPC UA за връзка с почти всяко устройство за автоматизация.

OPC UA: Interoperability for Industrie 4.0 and the Internet of Things

OPC Data Access V 2.05, V3.0

Съвсем логично atvise® scada поддържа предшественика на OPC UA – OPC DA.

atvise® webMI Data Interface

A webMI може да бъде използван за прехвърляне на данни от PLC.

Siemens S7 300/400* свързване през OPC UA 2s7 сървър

За да се изгради atvise проект, свързан със Siemens S7 контролер, предлагаме съответен opcua2s7 драйвер, който осигурява перфектна взаимовръзка и обмен на данни.

*S7-300® и S7-400® са регистрирана търговска марка на Siemens AG

Интерфейси за atvise® embedded или atvise® sdk

Тази информация е налична на страницата на съответния продукт.