atvise® sdk

Развойна среда за уеб визуализация

Средата atvise® SDK предлага на дистрибуторите и производителите на системи за автоматизация технология, сходна със свойствата на програмируемите логически контролери. Тя от своя страна предлага възможност за безпроблемна визуализация, базирана изцяло в уеб среда. Също така atvise® sdk се предлага в пакет с уеб сървър (runtime) и мощен продукт за разработка.

Изберете между две опции:

Вариант 1

Уеб сървър, портативен и компактен, съвместим с atvise® (Source Code, ANSI-C базиран), който ще бъде интегриран към вашето устройство.

Сега вече имате изцяло уеб базирана визуализация, достъпна за вашите клиенти.

Вариант 2

Допълнително интегриране и безпроблемна работа на средата за разработка atvise® builder. Той представлява мощна среда за разработка към atvise®, който гъвкаво може да ви осигури много възможности за изграждане на системата за визуализация и контрол.

Let’s do the first step together: a common workshop allows the basic integration and visualizing your system like industry 4.0 provides within a few days.

Основни функции на средата

Дистанционен контрол

Множество отворени стандарти – HTML5, SVG, …

User Dependent Language Switch

Превключване между различни езици

Различни клиенти и групи

Висока степен на сигурност

Управление на правата за достъп

Векторни графики, скалиране и мащабиране

Без необходимост от инсталиране на добавки за браузърите

Вертикално ориентиране

Редуциран брой алармени съобщения

История на събитията

Висока динамика на визуализацията

Растерни спрямо векторни изображения

Тук може да разгледате предимствата на технологията за скалиране и увеличение на изображенията в СКАДА системата, която използва само векторни изображения. При увеличаване на съдържанието на този уебсайт ще видите промяната на качеството между растерното изображение вляво и SVG векторното вдясно:

Растерно PNG изображение (пикселно)

SVG Element

Технология и компоненти

Уеб сървър

Това решение е базирано на съвместим с atvise® уеб сървър. Той може да бъде конфигуриран от клиента, следвайки инструкциите, или алтернативно чрез базиран на езика ANSI-C atvise® уеб сървър. По този начин задачата е допълнително улеснена. Създаденият runtime ще бъде качен на този сървър, където да бъде достъпнат през какъвто и да е уеб браузър.

Инструмент за разработка

Тази модерна и ефективна архитектура позволява премащабиране на малки приложения с малко на брой възли в големи системи с множество процеси за визуализация. Същата функционалност рефлектира и в atvise® builder средата, като тук са предвидени и възможности, достъпни  за нащинаещи,напреднали и опитни разработчици. More information to this tool ->

Безпроблемна интеграция

atvise® SDK предлага завършена платформа за разработка, гарантираща безпроблемна интеграция на платформата за визуализация. Последната от своя страна може да бъде достъпена чрез различни устройства, на които е инсталиран стандартен браузър, без каквито и да е допълнителни ограничения, произтичащи от типа на устройствата или браузъра. Като стандартно за фамилията atvise® продукти, компактен уеб сървър (runtime) може да бъде внедрен в самата система за автоматизация. Също така с atvise SDK kernel на atvise® средата за разработка може да бъде интегриран в съществуващата среда за визуализация.

Средата е сходна с използваните в тази област решения, което значително улеснява специалистите в областта на автоматизацията при изграждането на панелите за визуализация.

Допълнителни функции:

  • Обектно ориентирана параметризация.
  • Възможност за писане на скриптове и команди от страна на клиента.
  • Професионална среда за графичен дизайн, спомагаща създаването на динамични дисплеи.
  • Динамика: предефинирана, отговаряща на динамичността на събитията в системата за автоматизация.
  • Комплексни контроли и виртуални елементи, като например списъци с аларми и история на събитията, създадени като векторни изображения от нулата, вътре в самата среда за разработка.
  • Всички предоставени примерни дисплеи са създадени с помощта на atvise® builder средата и като резултат от това могат да бъдат променяни и аранжирани вътре в нея.
  • Повторна употреба на вече създадени инструменти, контроли и дисплеи.
  • Вграждане на уеб елементи като карти, видео съдържание и мн.др.
  • Пълен уеб достъп: запис на конфигурации, визуализиране на данни в  смесен онлайн и офлайн режим, неограничен брой точки при графична визуализация.