atvise® elements

4.000 Висококачествени Bitmap и векторни изображения в SVG файлов формат

Модулът atvise® elements представлява голям каталог с изображения в SVG формат от почти всеки сектор на индустрията. Просто хващате и плъзгате изображението върху вашия дисплей и спестявате ценно време при проектирането на вашата визуализация.

Наред с останалите, може да откриете и елементи от следните сектори:

Климатизация

Архитектура

ASHRAE

Основни фигури

Бойлери

Сгради

Химикали

Контролери

Конвейри

Електроника

Енергетика

Вентилация

ХВП

Отопление

HVAC

ISA Символи

Металообработка

Транспорт на материали

Карти и флагове

Минна индустрия

Мотори

Тръбни системи

Производствени възли

Дървесина и хартия

Помпени станции

Безопасност

Сензори

Цистерни

Клапани

Превозни средства

ВиК

Електротехника

и много други …

SVG примерни изображения:

Примери за Bitmap икони: