Инженерният инструмент за професионални резултати!

Инструмент за разработка atvise® builder

Инженерният инструмент такъв, какъвто трябва да бъде: ефективен, мощен и лесен за работа.
Убедете се сами! С всеки atvise® webMI базиран продукт получавате безплатен достъп до нашата среда за разработка.

Vertical.Objects – Обектно ориентирана разработка

Концепцията в OPC UA за обектно и типово проектиране осигурява последователно, вертикално ориентирано работно поле и редуцира усилията, необходими за параметризиране на управляваните и наблюдавани процеси. Данните и обектите може да бъдат взети от различните подсистеми и да бъдат допълнително насочени една към друга. Необходимостта от двойно управление на данните остава в миналото, както и натоварващите процедури по export/import на данни. Споделените данни тук са винаги актуални, без излишните и остарели процедури по ръчно обновяване.

Достъп отвсякъде

Свържете atvise® builder чрез OPC UA към Интернет, след което добавете свързания atvise® сървър.

Динамизация

atvise® осигурява лесен инженеринг и проектиране…

 • за начинаещи: лесна „динамизация“ чрез използване на пре-конфигурирани QuickDynamics приложения на atvise.
 • за професионалисти: Модулът SimpleDynamics предлага множество опростени опции за изграждане на комплексна и динамична визуализация
 • за експерти: език за въвеждане, обособен за Клиент и Сървър страните. Не е необходима допълнителна външна среда за разработка. Средата atvise® builder се разпространява напълно оборудвана с всички необходими средства за разработка и редакция.

Векторни графики и изображения

Дори комплексните виртуални инструменти и контроли, като например списъците с аларми, история на събитията и т.н., са създадени като векторни графики в самата среда за разработка. Това предоставя възможност на клиента да увеличава и скалира всеки детайл и всяко изображение.

Преконфигурирани стандартни обекти

Всеобхватен каталог от пре-конфигурирани стандартни обекти под формата на чисти графични изображения. Просто хващате и плъзвате изображението върху дисплея.

Всички предложени, предефинирани стандартни обекти и контроли са създадени с помощта на наличните инструменти за редакция на atvise. По тази причина те могат да бъдат лесно конфигурирани, в зависимост от нуждите и желанията на клиента.

Преконфигурирани стандартни обекти

 • Вградена среда за редакция на изображения SVG graphic editor – без необходимост от вътрешен файлов формат.
 • Налични са всички необходими чертожни инструменти  (от обикновени линиии и криви до полигони).
 • Приспособления, ключове, текст боксове, check боксове и т.н.
 • Улесняващи функции като растерна мрежа, закрепване към нея, аранжиране и подредба, увеличаване и скалиране, както и мн.други.
 • Професионални функции за дизайн: градиенти, прозрачност, предефинирани стилове, …
 • Невероятно лесен за употреба, но предлагащ мощна динамика: параметризиране на комплексни процеси само с няколко кликвания!
 • Drag & drop опции за работа с елементите от библиотеките.
 • Разпространение на runtime файла към atvise® webMI сървъра с обикновено обаждане.
 • Изграждане на „табелки“ и „подложки“ – използване на релативно адресиране за максимална ефективност.
 • За напредналите клиенти: напълно оборудван script editor за JavaScript programming
 • и множество други …

Ексклузивното използване на отворени стандарти и формати позволява добавянето на какъвто и да е плъгин или exchange модул:

 • Разширете възможностите на вашия HMI с помощта на който и да е браузър, използвайте: HTML, SVG, Scripts, Java, Video, Flash, и мн.др. Каквото пожелаете!
 • Може да използвате спокойно изображения, генерирани и от други софтуерни продукти: CorelDraw, Adobe Illustrator,
  Microsoft Visio, CAD, …

Скрийншот от средата за разработка atvise® builder