СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ

Сградите все повече се нуждаят от интелигентност, а енергийната ефективност е в основата на това. Започвайки с отопление, климатизация, контрол на климата, охлаждане и осветление, включвайки изграждане на системи за сигурност, пожароизвестяване и преминава към управление на енергията. Нашите технологии за автоматизация записват и анализират всички данни, за да могат да бъдат предприети дългосрочни мерки за оптимизация. Анализ на повреди, например в отоплителните системи и поддръжката на инсталациите, също са ключови въпроси, на които трябва да бъде обърнато внимание.

Можем да предложим решения за:

 • Офисни и административни сгради;
 • Производствени помещения и складове;
 • Търговски центрове;
 • Публични сгради;
 • Хотели.

Нашите компетенции:

 • Проектиране;
 • Управление на осветление;
 • Управление и интеграция на системи за отопление, вентилация и климатизация;
 • Room автоматизация;
 • Енергиен мениджмънт.

Интересни факти:

 • 42% от използваната енергия в световен мащаб се потребява от сградите;
 • 50% от използваната енергия в сградите се губи заради липсата на ефективна система за сграден мениджмънт;
 • Само 25% от разходите на една сграда са свързани с капиталови разходи, докато 75% от разходите се използват за експлоатация на сградата през целият и жизнен цикъл;
 • В развитите икономики се очаква поне половината от вече изградените сгради да се използват през 2050 година;
 • Само 20% от мениджърите управляващи сгради използват 80% от възможностите на техните системи за сграден мениджмънт;
 • 30% от енергията използвана в сградите се губи.